Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Het toekomstbeleid van de Stichting NIvO is de omzetting van de huidige papieren orgelencyclopedie naar een digitale versie voor het Internet de basis. Om dit project te realiseren behoeft de huidige organisatie en financiële inrichting van het NIvO een aanpassing.

Het werk aan de ‘papieren’ encyclopedie gebeurde, op de presentaties na, vooral achter de schermen. Onderzoek, vervaardiging, fondswerving en ondersteunende taken, de buitenwereld merkte daar weinig van. Nu in plaats van een boek Internet voor een belangrijk deel het ontsluitingsinstrument wordt, is de buitenwereld sneller en directer te betrekken bij het werk van de stichting.

Het toekomstbeleid kan en moet daarom naast documentatie ook vooral promotionele doelen nastreven. Het in de jaarrekening van 2010 vermelde toekomstig beleid is nu meer dan toen actueel:

·         De beeldvorming van de Stichting NIvO zodanig te versterken en uit te bouwen dat haar doelstelling om op een neutrale wijze de orgelcultuur en -kunst te bevorderen voor anderen herkenbaar wordt. Herkenbaar in die zin dat het NIvO het centrum wordt voor orgelinventarisatie en -documentatie. Deze verzamelde informatie wordt ingezet om de diverse aspecten van de orgelcultuur te kunnen (blijven) ondersteunen, onder andere in samenwerking met de diverse verenigingen en stichtingen die nu actief zijn in het veld van de orgelkunst.

·         Daarnaast wordt het Toekomstplan met alle inzet uitgevoerd. In dit plan vormt de via het Internet ontsloten digitale versie van de orgelencyclopedie Het Historische Orgel in Nederland de basis voor Europese aspiraties.

 Concreet vertaalt zich dit voorlopig in de volgende taken en activiteiten:

·         Het realiseren van de internetencyclopedie (database) en bijbehorende website en de instandhouding (exploitatie) daarvan.

·         Promotionele acties zoals bijvoorbeeld themapresentaties op locatie, digitale nieuwsbrieven, analoge en digitale publicaties over te ontsluiten deelgebieden binnen het (Europese) orgelbestand en het ontwikkelen van apps. Dit is van belang om de database en website in de belangstelling te houden en het verbindende nut ervan blijvend te benadrukken.

·         Oprichten van een Europese organisatie t.b.v. de Europese uitbreiding van de database.

De realisatie van dit toekomstbeleid zal mogelijk een andere organisatie en financieringsmodel nodig hebben, waarin anders dan voorheen, continufinanciering (exploitatie) een belangrijkere rol gaat spelen.