Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Daniel van Horssen, data- en geluidsspecialist

Jaap Kolstein, dataspecialist

Lenie Waerts, financieel medewerker

Rob Wit, algemeen en juridisch medewerker

[alle functies zijn onbezoldigd]