5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Bestuur

Gert Eijkelboom, penningmeester
Luc Ponet, bestuurslid
Hans Steketee, bestuurslid (directeur)

De bestuursleden verrichten hun werkzaamheden onbezoldigd.
De Stichting NIvO heeft geen werknemers in dienst.