5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Achtergrond

In 1994 werd in Rotterdam het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst opgericht. De stichting kreeg een zeer ruim omschreven doelstelling mee, maar concentreerde zich vooral op de uitgave van een encyclopedie van historische orgels in Nederland. Deze encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland, die uiteindelijk uit 15 delen is gaan bestaan, is uitgebracht tussen 1997 en 2010.

De opkomst van het internet en alle bijbehorende ontwikkelingen en mogelijkheden heeft in dezelfde periode de wijze van documenteren, communiceren en informeren in de wereld definitief en radicaal veranderd. De stichting richt daarom na 2010 haar aandacht op een nieuw doel: een digitaal platform als kennisnetwerk voor orgelerfgoed en -documentatie.

In de afgelopen 13 jaar is in stilte geïnvesteerd en gewerkt aan dit digitale kennisnetwerk waarvan de eerste resultaten nu beschikbaar komen: een database, een interactieve website, een kennisgraaf en een rapportage-app.

Het datamodel kon ontwikkeld worden in de studio van Crossmarx BV in Amsterdam. Zij hebben het proces lange tijd belangeloos ondersteund en daarmee bijgedragen aan het tot stand komen van het uiteindelijke datamodel.

De data van de encyclopedie konden dankzij een door het Meertensinstituut bij Polifonia ingebrachte orgelpilot worden voorbereid voor implementatie in de database. Het ICT-bedrijf MCSteketee heeft de ontwikkeling en bouw van de interface en mentorapp uitgevoerd. De mentorapp is gefinancierd door het Stichting dr Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel, Gravin van Bylandt Stichting, Meindersma Sybenga Stichting, G.Ph. Verhagen-stichting.

Met steun van de Vrije Universiteit Amsterdam wordt nu gewerkt aan het actualiseren van de eerste drie delen: de historische orgel van 1725-1790.