Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Doelstelling
De Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO) is in 1994 opgericht, met als doelstelling het bevorderen van de orgelkunst, het creëren van waarborgen om de unieke positie van het orgel te handhaven, het stimuleren van een verantwoorde omgang met het historische orgelbezit en bevorderen voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe dienstig kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

Missie
Net als Nederland kent bijna elk Europees land een, vaak eeuwenlange, orgelbouwtraditie die, ook recent, een schat aan orgels heeft opgeleverd. Duizenden orgels, oud, nieuw, groot en klein, die op diverse manieren een belangrijke rol vervullen in het culturele leven van land, stad of dorp.
Orgels moeten bespeeld worden anders raken ze in verval en gaan ze verloren. Orgels moeten ook onderhouden worden om ze optimaal te kunnen gebruiken. Om te zorgen dat ze bespeeld, onderhouden of gerestaureerd kunnen worden, zijn muziek, musici, orgelbouwers en wetenschappers nodig. Om de interactie tussen musici, componisten, bouwers, wetenschappers en orgels levend te houden, moeten steeds voldoende mensen geboeid worden door dit magnifieke fenomeen. Bovenal is een stevig maatschappelijke draagvlak nodig.
De missie van het NIvO stoelt op de overtuiging dat het orgelerfgoed en de orgelkunst van een zodanig groot en breed cultureel belang zijn, dat daarom absoluut de voortdurende aandacht nodig is van een zo groot mogelijk internationaal publiek.

Visie
De visie van het NIvO is dat die aandacht het best kan worden bewerkstelligd door dit erfgoed en zijn omgeving voor een breed publiek te ontsluiten. De afgelopen 15 jaar heeft het NIvO hiervoor, wat Nederland betreft, een basis gelegd met de uitgave van de encyclopedie in 15 delen Het Historische Orgel in Nederland. In een steeds digitaler wordende wereld is een daaraan aangepaste internationale ontsluiting met uitgebreide mogelijkheden een logisch én noodzakelijk vervolg: een internationaal orgelplatform.