Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Op 19 juli 1994 werd in Rotterdam het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst opgericht. De stichting kreeg een zeer ruim omschreven doelstelling mee, maar beoogde in eerste instantie de uitgave van een encyclopedie van historische orgels in Nederland.

Deze encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland, die uiteindelijk uit 15 delen is gaan bestaan, is uitgebracht van 1997 tot en met 2011. Het eerste deel werd op 19 februari 1997 in de Utrechtse Domkerk door Prins Claus in ontvangst genomen. Koningin Beatrix kreeg de laatste twee delen aangeboden in de Nieuwe Kerk in Amsterdam op 28 mei 2010.

 

De 14 boekpresentaties op locaties in heel Nederland waren feestelijke gebeurtenissen en trokken altijd veel publiek.

 

De bijna 15 jaar lang jaarlijks terugkerende presentaties en het werk aan de encyclopedie zelf, een miljoenenproject, heeft een verbindend en stimulerend effect gehad: een actief netwerk van redactieleden, orgeladviseurs, orgelmakers, organisten, liefhebbers aan de ene kant, bestuurders, eigenaren, overheden en subsidiënten aan de andere kant, heeft de waarde van dit erfgoed en de bijbehorende orgelcultuur zichtbaar gemaakt en het besef daarvan versterkt.

 

Met de opkomst van het Internet en alle bijbehorende digitale ontwikkelingen en mogelijkheden heeft in dezelfde periode de wijze van communiceren en informeren in de wereld definitief en radicaal veranderd. Opnieuw is het zaak de verbindende en stimulerende effecten van samenwerken ook op het Internet in gang te zetten.

Andere activiteiten in het verleden:

·      1998 Productie en uitgave CD-Box Het Historische orgel in Nederland.

·      1998 Tentoonstelling en orgeltocht Zwolle. Op uitnodiging van de Nederlandse Vereniging van Muziekinstrumentenmakers (NVMIM).

·      1999-2001 Oprichting Vereniging Nederlands Platform voor Orgelkunst en Cultuur (VNPO). In samenwerking met de Stichting tot Behoud van het Nederlandse Orgel.

·      2009 Inventarisatierapport en Promotieboekje Orgel in Overijssel. In opdracht van de Provincie Overijssel.