Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Nederland is binnen Europa een orgelland bij uitstek. Bijna geen ander land kent een zo hoge dichtheid aan deze belangwekkende instrumenten. Het oudst bespeelbare instrument dateert uit 1511 en nog steeds worden nieuwe orgels gebouwd. Voor deze veelal historische instrumenten wordt al ruim een halve eeuw een actief restauratie- en onderhoudsbeleid gevoerd.
 
De orgelschatkamer van Europa is een proeftuin voor orgelbouwers uit binnen- en buitenland geweest. Mede daardoor hebben deze zich kunnen ontwikkelen tot een niveau dat regelmatig wereldwijd respect afdwingt. Ook orgelspelers zijn de afgelopen decennia in staat geweest de Nederlandse orgelkunst in het buitenland te promoten waardoor buitenlandse orgelspelers en -kenners de weg naarNederland wisten te vinden.
 
Maar niet alleen in Nederland, in heel Europa is het orgel een verbindende maatschappelijke factor van belang. Dit unieke cultuurgoed waarin kunst, kunstnijverheid en ambacht samengaan moet niet alleen zoveel  mogelijk worden bewaard maar ook blijvend worden gebruikt. De positie van de orgelkunst in het nationale en internationale muziekleven dient daarom te worden versterkt met alle mogelijke middelen. Het gaat hierbij letterlijk en figuurlijk om een kostbare aangelegenheid en dat vraagt een stevig draagvlak in bestuurlijke en financiële zin. Een draagvlak dat door veranderende omstandigheden steeds opnieuw moet worden afgedwongen en opgebouwd. Dit vraagt van de betrokkenen een voortdurende aandacht en inzet die alleen gezamenlijk kan worden opgebracht.
 
Om dit doel te verwezenlijken onderneemt het NIvO activiteiten op het gebied van inventarisatie, educatie, coördinatie en promotie. De uitgave van de encyclopedie ‘Het Historische Orgel in Nederland’, is een belangrijke stap op het gebied van de inventarisatie en promotie van de Nederlandse historische orgels. Dit werk is nu een onmisbare basis voor een nieuwe, Europabrede activiteit waarbij ook de nieuwe media zullen worden ingezet: de realisatie van een orgelplatform voor de 21e eeuw.