5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Handleidingen

Database

Inleiding

Iedere database heeft zijn eigen achtergrond en structuur. De orgeldatabase van het NIvO is een vervolg op de encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland en van de indeling en opzet hiervan is veel terug te vinden in de huidige databasestructuur. Tekstblokken over kerk en kas, velden voor geschiedenis en disposities van de instrumenten, literatuur en bronnen, informatie over de bouwers en organisaties, afbeeldingen zijn opnieuw in de database ondergebracht. Daarnaast is het nu mogelijk geluid en video toe te voegen en zijn verbindingen te maken tussen de verschillende informatievelden. Samengevat biedt de database veel meer mogelijkheden om informatie over orgels op te slaan en toe te passen dan de papieren uitgave.

In en met een database zelf werken vereist speciale kennis, die niet van iedereen verwacht kan en mag worden. Daarom is een interface ontwikkeld waarmee zonder deze kennis toch in de database gewerkt kan worden. Deze handleiding legt uit hoe de interface kan worden gebruikt om nieuwe orgelbeschrijvingen op te bouwen of bestaande te wijzigen en aan te vullen. En ook hoe extra nieuwe soorten informatie kan worden toegevoegd of gewijzigd als nieuwe literatuur of bronnen, beeldmateriaal en geluidsbestanden.

De handleiding voorziet niet in de basisvaardigheden van browser en webpagina-gebruik als bijvoorbeeld wat klikbaar en scrolbaar is en hoe dat te doen.

Mentorapp

Inleiding

De mentorapp is ontwikkeld en gemaakt door het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO). Hiermee faciliteert het NIvO orgelmentoren zodat hun werk eenvoudiger, veiliger en waardevoller wordt en blijft. Via een persoonlijk account kunnen met een smartphone, tablet, laptop of desktop rapportages worden opgesteld, gearchiveerd en gedeeld met betrokkenen.
Verbonden aan de website pipeorgan.nl, is de app tegelijk een kennisplatform waardoor alle historische en actuele informatie en eventuele contactgegevens op een plek beschikbaar zijn.

Met de mentorapp zijn precieze rapportages te maken over een (verweesd) orgel. Er kan worden aangegeven hoe het is gesteld met de speelaard, met de klank en stemming van de verschillende registers, alleen en samen en hoe de wind zich gedraagt. Is alles schoon genoeg en staan de pijpen er nog recht en onbeschadigd bij. Foto’s van beschadigingen en aandachtspunten kunnen ter illustratie worden bijgevoegd.

De rapportages zijn momentopnamen en de basis waarmee kan worden aangegeven, geadviseerd en beargumenteerd wat van belang is voor het optimaal gebruik van een instrument, nu en straks. De reportages dragen tevens bij aan een overzicht van de staat van het orgelerfgoed in de omgeving en in de rest van het land. En dat is belangrijk, want meten is weten en getallen maken het verschil.

De handleiding voorziet niet in de basisvaardigheden van browser en webpagina-gebruik als bijvoorbeeld wat klikbaar en scrolbaar is en hoe dat te doen.