5944-anbi-algemeen-nut-beogende-instelling

Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Steun ons werk

Door het werk aan de encyclopedie is al een belangrijk monumentaal deel van onze orgels in kaart gebracht. We kunnen nu laten zien hoe rijk en divers het Nederlandse orgelbezit is. Een kostbaar bezit ook, dat niet altijd de aandacht krijgt die het verdient. Tegelijkertijd nemen we met trots prachtig gerestaureerde en nieuwgebouwde orgels weer in gebruik.
Het werk is wat ons betreft daarom nooit klaar. Nieuwe technologie maakt het mogelijk dat we onder andere het verder in kaart brengen en bewaken van de instrumenten meer dan voorheen samen kunnen doen. En nog veel meer.
Hiervoor hebben we de steun nodig van iedereen die deze instrumenten een warm hart toedraagt. U kunt het verschil maken door het NIvO te (blijven) steunen: voor het orgel is elke euro van belang!

Vanaf € 25,00 per jaar bent u al Vriend van het NIvO en vanaf € 40,00 per jaar Donateur, waarvoor we iets extra’s proberen terug te doen. In ieder geval houden we u exclusief op de hoogte van de ontwikkelingen.

Aanmelden

Aanmelden als Vriend of Donateur van het NIvO:

U kunt het ons ook per email laten weten: info@nationaalinstituutorgelkunst.nl

Het NIvO heeft de ANBI-status (RSIN nr.: 803648261)

De Stichting Nationaal Instituut voor de Orgelkunst heeft de ‘Culturele ANBI’ (Algemeen Nut Beogende Instelling) – status. Dit betekent dat onze stichting niet belastingplichtig is en de belastingdienst begunstiging van onze stichting met een schenking stimuleert. Als ANBI-instelling is de Stichting NIvO geheel vrijgesteld van successierechten. Wellicht iets om aan te denken bij het opmaken van uw testament.

Als u uw schenking of legaat wilt bestemmen voor een specifiek onderdeel van het NIvO (de database, de websites, mentorapp, onderzoek en promotieactiviteiten) dan kunt u dit aangeven. Wij laten u dan weten op welke wijze uw schenking of legaat is besteed aan het door u gekozen onderdeel.

Eenmalige schenking

Vanaf 1 januari 2012 geldt voor donateurs van Culturele ANBI’s een extra giftenaftrek. Particulieren mogen in de aangifte inkomstenbelasting 1,25 keer het bedrag van de gift aftrekken. Ondernemingen die onder de vennootschapsbelasting vallen, mogen 1,5 keer het bedrag van de gift aftrekken in de aangifte vennootschapsbelasting.

Periodieke schenking

Als u besluit om ieder jaar een schenking te doen aan de Stichting NIvO, dan wordt dit een ‘periodieke schenking’ genoemd. De belastingvoordelen zijn dan groter. Wanneer meer dan vijf jaar achter elkaar een bedrag geschonken wordt, dan is dit bedrag geheel aftrekbaar. Ook is er geen minimum of maximum verbonden aan het bedrag.

Sinds 2014 hoeft een periodieke schenking niet meer worden vastgelegd in een notariële akte; een schriftelijke overeenkomst tussen de schenker en onze stichting is voldoende.

Wilt u ons steunen met een schenking dan kunt u contact met ons opnemen door een email te sturen naar de Stichting NIvO: info@nationaalinstituutorgelkunst.nl.