Nationaal Instituut voor de Orgelkunst

Schets

Nieuwe media spelen een grote rol in het dagelijks leven van een toenemend aantal mensen. Internet, computers, smartphones, Ipads, het zijn de middelen waarmee we tegenwoordig communiceren en informatie uitwisselen. Om te kunnen aansluiten bij deze nieuwe wijze van communiceren, heeft het Nationaal Instituut voor de Orgelkunst (NIvO) het initiatief genomen tot de ontwikkeling, bouw en exploitatie van een database en website. Hiermee kan dit unieke erfgoed voor de huidige en toekomstige generaties blijvend zichtbaar en toegankelijk worden gemaakt: dé verbinding tussen instrument, documentatie (geschiedenis en achtergrond), locatie, activiteit en mens.

Het doel is de realisatie van een digitaal informatiesysteem, dat zoveel mogelijk gegevens over orgels met elkaar verbind en toepasbaar maakt: een digitaal orgelplatform.

Het wordt één database waarin alle actuele, historische en wetenschappelijke informatie van ieder individueel orgel wordt bijeengebracht en bijgehouden. Informatie die vervolgens via een website, met twee overzichtelijke en herkenbare portalen beschikbaar is voor geïnteresseerden en specialisten en alle doelgroepen daartussen.

De database, ingericht volgens internationale standaarden, wil met zijn presentatie op het internet een betrouwbaar, controleerbaar en verbindend baken (platform) zijn in de complexe wereld van de orgelcultuur.

Het is wenselijk dat deze digitale presentatie op het Internet wordt ondersteund en gepromoot door hiervan afgeleide deelpublicaties voor verschillende doelgroepen. Website en publicaties moeten uitstralen dat ze afkomstig zijn van een direct te vinden en te benaderen professionele organisatie.

Opzet

Bij de ontsluiting van de gegevens via het Internet worden de volgende uitgangspunten gehanteerd:

·      De informatie wordt herkenbaar en op consistente wijze gepresenteerd (eenheid van vorm, taal en terminologie).

·      De informatie is beschikbaar via diverse media en applicaties.

·      De compleetheid en betrouwbaarheid van de informatie maakt de database voor de verschillende gebruikers doelmatig en interessant.

·      De informatie en de toepassingen maken de database geschikt voor promotionele en beschermende activiteiten (bijvoorbeeld concertaankondigingen en onderhoud).

·      Het instrument en de direct betrokkenen worden op een aantrekkelijke wijze gepresenteerd.

·      Het instrument en de direct betrokkenen kunnen zich met behulp van de database en website profileren.

·      De database wil het betrouwbare baken (platform) zijn in de digitale orgelwereld.

De orgelbeschrijvingen in de door het NIvO uitgegeven encyclopedie Het Historische Orgel in Nederland presenteren binnen de mogelijkheden van een boekpublicatie al een schat aan informatie. Samen met de in deze encyclopedie opgenomen inleidende artikelen, is een nagenoeg compleet beeld gepresenteerd van wat er over de Nederlandse historische orgels bekend is en waar extra informatie is te vinden.

Al deze informatie gaat ondergebracht worden in een digitaal informatiesysteem. Maar er kan veel meer. Niet alleen kan van elk individueel instrument een veelvoud aan gegevens worden verwerkt en steeds geactualiseerd, deze kunnen ook nog eens op meer dan één manier worden toegepast.